Để được đăng ký trở thành Cộng tác viên vui lòng bấm "Đăng ký" và điền thông tin đầy đủ vào mẫu sau:

 

Lưu ý 1: Phần tài khoản ngân hàng hoặc phần nào mà bạn chưa có thì hãy điền vào một số nào đó bất kỳ để hệ thống chấp nhận. Sau này khi nào có thì bạn vào chỉnh sửa lại sau. 

 

Lưu ý 2: Việc đăng ký do hệ thống tự động và tự do. Tuy nhiên chúng tôi chỉ công nhận người nào liên hệ chính thức để xác nhận là CTV. 

Đăng ký